Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Fundacja „Kwiat Pustyni”

kwiat-pustyniKRS: 0000463394

Strona: desertflowerfoundation.org

ul. Śląska 54 lok. 5,

81-310 Gdynia

Fundacja zajmuje się realizacją celów społecznie użytecznych, w szczególności: organizacja i wspieranie międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrządu rytualnego okaleczania kobiet; podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o zjawisku rytualnego okaleczenia kobiet; pomoc ofiarom rytualnego okaleczania kobiet; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.