Ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego powinno być przemyślaną, konsekwentną decyzją NGO. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatnia chwila na zarejestrowanie w KRS statusu OPP i znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. Ale w tym roku wyścig z czasem dotyczy nie tylko organizacji. Czy publikacja wykazu nastąpi w terminie?

Możliwość zbierania środków z 1 procenta podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować 1 procent, organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok podatkowy.

Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta przy rozliczeniach podatkowych za rok 2017 musi zostać ogłoszony do 15 grudnia 2017 r.

Co zrobić, aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1 procenta

W przypadku większości organizacji pożytku publicznego, aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta, nie wystarczy tylko samo posiadanie statusu OPP. Organizacje pożytku muszą w terminie wywiązywać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych (zobacz: Obowiązki OPPTermin ważny dla OPP). Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną umieszczone w wykazie.

Jednak organizacje dopiero uzyskujące status OPP są w wyjątkowej sytuacji. Jeśli uzyskują status pożytku w 2017 r., to sprawozdanie OPP do bazy sprawozdań złożą dopiero w 2018 r. Zostaną jednak uwzględnione w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 procentaprzy rozliczeniach za 2017 r., mimo że nie składały jeszcze sprawozdania OPP. To dlatego, że obowiązek dotyczący sprawozdań OPP obejmie je dopiero w kolejnym roku.

W ich przypadku ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku.

Organizacje, które uzyskują status pożytku w 2017 – a szczególnie te, które właśnie teraz zaczynają się o niego starać – muszą zdążyć do 30 listopada 2017 r., żeby znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1 procenta.

Czytaj dalej