Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności, Aktualności (dotacje), Wyniki/Wyniki dodatkowego konkursu 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Wyniki dodatkowego konkursu 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 5 – 25 września trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2017 na obszarze Gminy Żukowo, Gdyni, Sopotu i powiatów chojnickiego, starogardzkiego i sztumskiego, w trakcie którego wpłynęły 23 oferty.

Ocenę formalną przeszło 19 wniosków, które następnie skierowano do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

Wyniki konkursu (listy rankingowe z poszczególnych obszarów) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji także na stronach internetowych Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w ramach dodatkowego konkursu to ponad 24 500 złotych!

Dodatkowy konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Żukowo.