1 lipca 2017 r. zaczęły obowiązywać zmiany w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ważne dla obecności organizacji pożytku w mediach publicznych. Kampaniom społecznym OPP przysługuje teraz więcej czasu antenowego, z którego skorzystają bezpłatnie. W PORADNIK.NGO.PL przypominamy zasady ubiegania się o ten czas.

Czas tylko dla OPP

Uprawnienie do bezpłatnego czasu antenowego to uprawnienie WYŁĄCZNIE organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie czy fundacja, która nie ma zarejestrowanego statusu pożytku, nie uzyska dostępu do radia czy telewizji.

„Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych” – mówi artykuł 26 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj dalej