Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 31 lipca 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków w konkursie dla działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wspieranych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Nadrzędnym celem tego działania jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych związanych z korzystaniem z Internetu, a także umiejętności korzystania z e-usług. W ramach działania realizowane będą szkolenia podstawowe, takie jak nauka obsługi komputera i Internetu oraz zaawansowane w szczególności skierowane do osób z grupy wiekowej 65+.

Szkolenia te będą realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursowym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i będą znakomitą okazją do wzmocnienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Państwa gmin. Warto podkreślić, iż szkolenia te będą bezpłatne a ich uczestnicy dostaną możliwość użytkowania zakupionego w projektach sprzętu informatycznego.

Jednym z warunków udziału w tym konkursie jest przedstawienie przez organizacje wnioskujące o środki deklaracji gotowości gminy do udziału w projekcie. Deklaracja ta jest niezbędna do oszacowania liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. W tym miejscu zwracam Państwa uwagę na niestandardowy, aukcyjny system wyłaniania beneficjentów, który podnosi szanse na uzyskanie dofinansowania projektu tym podmiotom, które nawiązały szeroką i aktywną współpracę ze środowiskiem samorządowym. Zgodnie z zasadami konkursu na obszarze jednego województwa będzie realizowany wyłącznie jeden projekt, który spełni wszystkie kryteria i jednocześnie uzyska najwyższą liczbę punktów.

Chciałabym Państwa serdecznie zachęcić do pozytywnej odpowiedzi na prośby organizacji pozarządowych zwracających się do Państwa z propozycjami współpracy w ramach tego konkursu. Jednocześnie informuję, iż podpisanie przez Państwa większej liczby deklaracii udziału w projekcie znaczco zwiększa Państwa szanse na skorzystanie z możliwości przeszkolenia mieszkańców z terenu objętego wsparciem.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową koncepcją działania 3.1 POPC, której treść wraz pozostałą dokumentacją konkursową dostępna jest na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs — Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.goy. Pl.

komunikat-ministra-cyfryzacji-06-07-2017

pismo-przekazujace-komunikat-ministra