Z okazji 15- lecia
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM 
Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ 
I ICH RODZINOM „POMOST”
zapraszamy wszystkich zainteresowanych na niezwykły film pt:
„Życie animowane”
Jest to dokument potwierdzający maksymę, że najlepsze scenariusze pisze samo życie. Gdy w wieku trzech lat Owen Suskind zaczął tracić zdolność chodzenia i mówienia, a współczesna medycyna nie była w stanie mu pomóc jego przyszłość wyglądała dosyć ponuro. Na ratunek przyszły animacje z wytwórni Walta Disneya, dzięki którym chłopak zaczął stopniowo reagować na bodźce docierające do niego z ekranu telewizora oraz porozumiewać z najbliższą rodziną. 
P R O G R A M  S P O T K A N I A
8 kwietnia 2017 Gdańsk ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9

 

17.00 – 17.15 Powitanie uczestników, Agnieszka Tomasik, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku, Joanna Chromik – Kovacs, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”.

17.15 – 18.45 Projekcja filmu „Życie animowane” – dokument laureata Oskara Rogera Rossa Willamsa, który powstał na podstawie książki „Life, Animated: A Story of Sidekicks, Heroes, and Autism” napisanej przez Rona Suskinda, ojca chłopca z autyzmem. Film został nagrodzony na festiwalu w Sundance. Znalazł się też na liście filmów nominowanych do Oskara w 2017 roku.

18.45 – 19.15 Rozmowa z Joanną Chromik – Kovacs i Izabelą Banaszczyk, autorkami książek poświęconych tematyce zespołu Aspergera „Kim jest Ryś?” oraz „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole?”; dyskusja.

19.15 – 20.00 Poczęstunek

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności pod adresem: kontakt@pomost.pomorskie.pl