Nowe wzory formularzy ofert (wniosków o dotację), wprowadzone od września 2016, zezwalają na uwzględnianie wkładu rzeczowego w kosztorysie projektu. Wyjaśniamy, co to jest wkład rzeczowy i jak go oszacować.

Przełom roku to dla wielu organizacji pozarządowych czas pisania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Od września 2016 obowiązują nowe formularze ofert realizacji zadań publicznych, dofinansowywanych przez samorządy. Jedną z nowości jest zmiana w kosztorysie zadania: można teraz oszacować wartość wkładu rzeczowego i uwzględnić go w wartości finansowej projektu. Wkład rzeczowy był wykazywany także poprzednio, jednak nie można było go ujmować finansowo. W nowym formularzu jest taka możliwość.

Czytaj dalej