Obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK) wprowadzane są stopniowo, począwszy od największych podmiotów, a skończywszy na najmniejszych. W przypadku organizacji pozarządowych w pierwszej kolejności dotkną tych, które są czynnymi płatnikami VAT. Sprawdź, kogo obejmą obowiązki związane z JPK i jak się na to przygotować.

Jednolity plik kontrolny wprowadzany jest stopniowo już od 1 lipca 2016 r. O tym, czy i KIEDY dany podmiot (przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, instytucja kultury, szkoła) musi spełniać obowiązki związane z JPK, decyduje jego (podmiotu) wielkość, rodzaj prowadzonej księgowości, a także to, czy jest, czy nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

UWAGA: zamieszczona tu informacja dotyczy tylko jednego momentu – 1 stycznia 2017 r. Nie piszemy o tym, kogo obejmą obowiązki związane z JPK w kolejnych okresach (1 lipca 2017, 1 stycznia 2018 i 1 lipca 2018). Koncentrujemy się tylko na tej grupie organizacji pozarządowych, która będzie musiała spełniać wymagania związana z JPK już od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. organizacja pozarządowa, która:

  • prowadzi księgowość w programie komputerowym,
  • jest czynnym płatnikiem podatku VAT, oraz
  • spełnia kryteria bycia małym lub średnim przedsiębiorcą

MUSI bez wezwania, comiesięcznie przekazywać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane z ewidencji VAT w formie JPK.

Czytaj dalej