rozstrzygnięcie konkursu – wspieranie zadań na rzecz osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5509/16/VII/M z dnia 20 grudnia 2016 roku przyznał dotację na realizację zadania dotyczącą wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek, w szczególności na kontynuację programu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w Gdyni w latach 2017 – 2019 w kwocie 520 000 zł brutto:
Fundacji Gospodarczej w Gdyni.

Za: Gdynia.pl