Prezydent Miasta Gdyni

Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 5502/16/VII/R w wyniku ogłoszonego w dniu 8 listopada 2016 roku

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2017 roku

 

wybrano ofertę

 Stowarzyszenia OVUM

Wysokość dotacji na realizację w/w zadania

60.000,00 zł brutto 

Za: Gdynia.pl