Na podpis Ministra Finansów czeka rozporządzenie, które zmienia zasady stosowania kas fiskalnych. Limit zwolnienia (20 000 zł) pozostaje bez zmian, ale od stycznia 2017 czekają nas inne zmiany. Wyjaśniamy jakie…

Projekt rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia …… 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, projekt na http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290403) zakłada, że w 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (zwanej potocznie fiskalną) wpłat od osób indywidualnych nie będzie zmieniony. Nadal będzie wynosił 20 000 zł. Oznacza to, że organizacja prowadząca działalność odpłatną (lub gospodarczą), która polega na przyjmowaniu wpłat od osób indywidualnych, nie musi używać kasy fiskalnej, o ile łącznych przychód z tytułu pobierania tych wpłat nie przekracza 20 000 złotych w skali roku.

Warto przypomnieć, że obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej nie ma związku z tym, czy organizacja jest, czy nie jest czynnym płatnikiem VAT.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie zakłada, że wpłaty od osób prywatnych (tj. „nie na firmę” i nie „na instytucję”) na konto bankowe, z których wynika informacja kto i za co płaci, są zwolnione z obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej. To ma się zmienić po podpisaniu nowego rozporządzenia.

Czytaj dalej