W Agencji Rozwoju Pomorza (ARP), 15 grudnia 2016 r. rusza nabór wniosków na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30. rok życia. W ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” każda uczestniczka może ubiegać się aż o 23 tys. zł jednorazowej dotacji oraz miesięczne wsparcie doradcze i pieniężne w wysokości do 1440 zł trwające nawet rok.

Mieszkanki Pomorza stają przed możliwością otrzymania dotacji unijnej na otwarcie własnej firmy w ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza w Poddziałaniu 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt kierowany jest do pań, które mieszkają na terenie województwa pomorskiego, ukończyły 30. rok życia, mają zamiar prowadzić jednoosobową firmę i nie były aktywne zawodowo w ciągu ostatniego roku. Uczestniczki projektu mogą ubiegać się aż o 23 tys. zł jednorazowej dotacji oraz miesięczne wsparcie doradcze i pieniężne w wysokości do 1440 zł trwające nawet rok, a także skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego.

Aby zakwalifikować się do „Pomorzanek”, należy wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej ARP oraz opisać pomysł na biznes i oszacować planowane wydatki z nim związane. Proces rekrutacji obejmuje trzy etapy. W pierwszym, oceniana jest kompletność złożonych dokumentów, następnie charakterystyka projektu oraz jego koszty, a w finalnej fazie specjaliści ocenią, czy osoby aplikujące będą w stanie założyć, a następnie skutecznie prowadzić swoją firmę. Dodatkowe punkty mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, w wieku powyżej 50. roku życia oraz o niskich kwalifikacjach. Do projektu zakwalifikują się łącznie 64 kobiety, po 32 osoby w dwóch zorganizowanych naborach. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, decydować będzie kolejność złożonych dokumentów.

Nabór – od 15 grudnia 2016 r., wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 w siedzibie ARP w Olivia Business Centre, budynek Olivia Six przy al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku- Oliwie. Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu  ARP (13. piętro) nie później niż 29 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub poprzez kuriera.

Program zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania działalności gospodarczej przez 64 uczestniczki projektu, stworzenie 50 nowych miejsc pracy w ramach nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw – stworzenie nie mniej niż 10 dodatkowych nowych miejsc pracy w ramach dofinansowanych nowo utworzonych przedsiębiorstw.

 

Działania przewidziane w ramach projektu:

 wsparcie szkoleniowo-doradcze:

  • diagnoza potrzeb szkoleniowych,
  • szkolenia i doradztwo w zakresie podstaw przedsiębiorczości i pisania biznesplanu przed założeniem działalności,
  • szkolenia i doradztwo po założeniu działalności,  w tym także dodatkowe formy mentoring i facylitacja,

  wsparcie finansowe:

  • dotacja inwestycyjna dla 50 osób – średnio w wys. 23 tys. zł
  • wsparcie pomostowe dla 50 osób – średnio w wys. 1440 zł przez 6 m-cy
  • przedłużone wsparcie pomostowe dla 40 osób – średnio w wys. 1280 zł przez 6 m-cy

Więcej: Agencja Rozwoju Pomorza

Za: pomorskie.eu