Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny. Oferty należy składać do 7 stycznia 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która będzie zajmować się zawieraniem umów ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny. Działania realizowane przez organizację pozarządową mają przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci.

Pozyskiwanie oraz obsługa partnerów Karty Dużej Rodziny przez organizację pozarządową ma wpłynąć na:

a. zwiększenie liczby partnerów oferujących uprawnienia rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny,
b. zwiększenie liczby partnerów w mniejszych miejscowościach,
c. pozyskanie partnerów strategicznych (obiektów unikatowych na skalę kraju lub świadczących usługi w znaczącej liczbie punktów w całym kraju lub wyróżniających się znaczeniem bądź wielkością wśród podmiotów z danej branży).

Organizacja, prowadząc dotychczas działalność na rzecz rodzin wielodzietnych, zna i rozumie potrzeby tych rodzin, co może ułatwić pozyskiwanie podmiotów wpisujących się w ideę Karty Dużej Rodziny i oczekiwanych przez rodziny wielodzietne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MRPiPS: Konkurs

Za: NGO