W serwisie pozytek.gov.pl został opublikowany wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na dzień 15 grudnia 2016. To lista OPP, którym będzie można przekazać 1% podatku przy rozliczeniach za 2016 r., składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do końca kwietnia 2017 r. Zgodnie z procedurą zapisaną w ustawie o pożytku lista opublikowana 15 grudnia jest potem AKTUALIZOWANA – również w trakcie okresu, kiedy rozliczamy się z urzędem skarbowym.
Komunikat ze strony pozytek.gov.pl

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, który będzie obowiązywał w roku 2017.

W otwartym pliku organizację uprawnioną do otrzymywania środków z 1% podatku można wyszukać za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawia się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem funkcja wyszukiwania nie znajdzie szukanej organizacji należy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdz następny”, ponieważ możliwe jest, aby częśc numeru KRS lub część nazwy powtarzała się w przypadku innych organizacji.

15 grudnia 2016 r.

Wykaz_organizacji_pożytku_publicznego_uprawnionych_do_1%_w_2017_r.pdf

Wykaz_organizacji_pożytku_publicznego_uprawnionych_do_1%_w_2017_r.xlsx

Wykaz_organizacji_pożytku_publicznego_uprawnionych_do_1%_w_2017_r.ods 

Za: NGO