Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. „Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego- aspekty praktyczne oraz formalno-prawne”.

 

Szkolenie prowadzić będzie Pani Joanna Woźniczka:

Prezes Fundacji NOVA (2009-obecnie), prezes Spółdzielni Socjalnej Kooperacja (2014-2016), inicjatorka i pomysłodawczyni pierwszego w Sopocie sklepu charytatywnego LukLuk, kluczowy doradca biznesowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku (2013-2015). Innowatorka społeczna oraz koordynatorka projektów społecznych i edukacyjnych. Od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym. Współpracowała m.in. z Fundacją Forum Inicjowania Rozwoju, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Fundacją Centrum Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przez 9 lat pracowała w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, gdzie pełniła rolę koordynatora i realizatora projektów z zakresu pomocy społecznej m.in. Gdański Model Ekonomii Społecznej, Rzecznik Osoby Bezdomnej, Agenda Bezdomności, Jesienna Szkoła Streetworkingu.

Ekspert Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz OWES oceniający wnioski o dotacje i biznesplany.

Autorka i współautorka wielu opracowań nt. ekonomii społecznej m.in. „Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej”, „Rekomendacji dot. budowania mechanizmów skutecznej komunikacji w zakresie ekonomii społecznej” „ Systemu rekomendacji podmiotów ekonomii społecznej dla biznesu”, Ekonomia Solidarności – Przewodnik dla Trenera” „Ekonomia Społeczna – Poradnik dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” i innych.

Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i doradztwa dla różnego rodzaju podmiotów w tym podmiotów ekonomii społecznej (ok. 70 PES i NGO) głównie z zakresu zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, tworzenia biznesplanów, zarządzania projektami, wolontariatu, budowania partnerstw, modeli biznesowych, strategii rozwoju organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności miękkich.

 

Termin: 16.12.2016r godz. 10:00 – 14:00

10:00-12:00 szkolenie

12:00-14:00 indywidualne konsultacje

 

Miejsce: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31, tel:58/621-80-98

 

 

Na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń!!!

 

 

2015_logo_FIO_v1

 

Szkolenie dofinansowane jest  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Aktywne i profesjonalne NGO – program wsparcia organizacji pozarządowych”.