Urząd m.st. Warszawy (biura i dzielnic) ogłasza właśnie konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2017. Nie zostawiaj pisania wniosków na ostatni moment, bo zmieniony formularz oraz generator wniosków mogą cię zaskoczyć! Podpowiadamy, jak bezboleśnie złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.
I Jesteś w generatorze pierwszy raz

1. Załóż konto w generatorze, dostępnym pod adresem http://witkac.pl. Rejestruje się osoba, która „przywiązuje się do organizacji. To z konta osoby składany jest wniosek (oferta) na konkurs. Aby założyć konto, podaj swój adres e-mail, który będzie twoim loginem, np.maria.kowalska@gmail.com, oraz hasło, które powinno zostać twoją tajemnicą.

2. Po założeniu konta „przywiąż się” do organizacji, w imieniu której składasz wniosek, podając jej nazwę i adres.

3. Podaj sferę pożytku, którą zajmuje się twoja organizacja (przez wybranie odpowiedniego pola z listy). Uwaga! Ta informacja powinna być zgodna ze statutem!

4. Podaj „obszar zainteresowania”, czyli wybierz z listy województwo i miasto, które cię interesuje jako zleceniodawca. W stolicy jest to Warszawa (jako powiat) i ew. wybrane jej dzielnice (w generatorze nazywane gminami). Uwaga! Choć na ekranie, po lewej stronie wyświetla się domyślnie obszar wynikający z adresu organizacji, do której się „przywiązałeś/łaś”, i tak interesujący cię obszar musisz zaznaczyć z listy po prawej stronie.

5. Ostatni krok rejestracji – kliknij w: wyślij formularz. Na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym konto. Otwórz ją w elektronicznej skrzynce pocztowej i kliknij w link – to konieczne, aby konto w generatorze zadziałało. Gotowe!

II Masz już konto w generatorze, chcesz złożyć wniosek (ofertę)

NAJPIERW ZNAJDŹ KONKURS

Pierwszy etap to znalezienie interesującego nas konkursu ofert. Wniosek, który chcesz złożyć, musi być „przypięty” do konkretnego konkursu, na konkretne zadanie publiczne.

1. Zaloguj się do generatora na stronie http://witkac.pl za pomocą loginu – adresu e-mail, który podałaś/łeś, i hasła.

2. Na stronie powitalnej, w prawym rogu jest lista ogłoszonych konkursów warszawskich, ułożonych po dacie składania ofert (najbliższa data jest najwyżej). Przeglądając listę, możesz odszukać konkurs, który cię interesuje, albo…

3. Kliknij w napis „konkursy” w menu po lewej stronie i wypełniając odpowiednie pola, zawęź warunki wyszukiwania „twojego” konkursu – podaj datę (np. 2017), dziedzinę, zakres terytorialny, np. powiat Warszawa, organizatora – czyli urząd m.st. Warszawy oraz wybierz odpowiednią jednostkę – jeśli interesuje cię konkurs dzielnicowy – oznacz wybraną dzielnicę, jeśli jakiegoś biura (ogólnomiejski, branżowy), oznacz to biuro. Uwaga! Jednostki (biura, dzielnice) nie są ułożone alfabetycznie, zatem trzeba uważnie przejrzeć listę i wybrać odpowiednią jednostkę.

Po zawężeniu kryteriów na liście z prawej strony pokażą się lista konkursów z wybranej przez ciebie dziedziny.

4. Kliknij w wybrany konkurs z listy (jest ona nadal po prawej stronie ekranu). Generator otworzy okno z najważniejszymi informacjami – „wizytówką konkursu”, w tym z informacją o tym, który urzędnik opiekuje się danym konkursem (i jego telefonem oraz adresem e-mail). Ponadto znajdziesz tu dane o warunkach konkursu, celach, wymaganych załącznikach, a także link do ogłoszenia konkursowego – które koniecznie przeczytaj, zwłaszcza załącznik z punktową kartą oceny. Punktowa karta oceny jest nowością, pojawiła się w procedurze konkursowej dopiero w tym roku. Warto ją przestudiować, gdyż informuje ona o tym, jakie preferencje ma urząd, czyli za co przyznaje się najwięcej punktów.

5. Otwórz formularz oferty – w tym celu kliknij w zielony przycisk w prawym górnym rogu.

6. Wybierz, czy chcesz składać ofertę samodzielnie, czy z innymi organizacjami – jako ofertę wspólną (uwaga! To ważne, formularze się różnią!). Następnie kliknij w: „utwórz nową ofertę”.

7. Nową ofertę (czyli swój wniosek) możesz od razu przypisać do oferenta – czyli do swojej organizacji (w tym celu podaj nr KRS lub NIP). Możesz też zacząć wypełniać ofertę nieprzypisaną do organizacji. Uwaga! Jeśli przypisujesz ofertę, koniecznie sprawdź i uzupełnij dane, ponieważ generator zaciąga je z niepełnej bazy danych mojepanstwo, która nie jest aktualizowana tak często jak KRS. Aktualne dane to te, które znajdują się w momencie składania w KRS i nimi należy się posługiwać.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Formularz wniosku został wprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest taki sam we wszystkich samorządach w Polsce. W generatorze został podzielony na 6 części (ekranów). Z tego względu „papierowy” lub ściągnięty z internetu formularz wygląda inaczej niż formularz na ekranie – w momencie gdy się go wypełnia. Jednakże zarówno w poglądzie, jak i po złożeniu wniosku – oferta wygląda tak samo jak ta z ministerialnego wzoru.

Dla przejrzystości i wygody czytelników dalsze wskazówki dotyczące są opisane w formularzu, który stanowi załącznik do tej wiadomości.

Uwaga! Pisząc roboczo wniosek, możesz posłużyć się formularzem offline, np. w wordzie lub innym edytorze tekstu (nie musisz mieć wtedy połączenia z internetem). Potem możesz przekopiować zawartość kolejnych pól offline`owego formularza do analogicznych pól formularza w generatorze.

SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WNIOSKU (OFERTY)

Generator będzie podświetlał na czerwonawo pola, które należy wypełnić (np. pominięte). Sprawdź to! Możesz też objąć wniosek „jednym spojrzeniem” za pomocą podglądu. Generator pilnuje tego, aby projekt nie przekraczał ograniczeń dat i procentów wyznaczonych w ogłoszeniu konkursowym. Uwaga! Generator nie pomyśli za ciebie i jeśli wpiszesz coś niemądrego – on niestety tego nie poprawi.

SPRAWDŹ ZAŁĄCZNIKI

Sprawdź, czy masz wszystkie załączniki. Niektóre należy dołączyć w wersji papierowej, razem z potwierdzeniem złożenia wniosku; niektóre można wysłać elektronicznie – jako skany, pdf-y itp. dołączyć do oferty w generatorze.

Tabela z załącznikami (i przyciskami do ich dołączania) pojawi się po zapisaniu formularza (robi się to za pomocą przycisku „zapisz”). Jest tam także informacja o tym, w jakiej postaci należy złożyć załącznik i czy jest on obowiązkowy.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Jeśli generator „uzna”, że wniosek jest prawidłowo wypełniony, odblokuje opcję (zablokowaną przy niecałkowitym wypełnieniu formularza) „złóż wniosek”. Uwaga! Koniecznie zwróć uwagę na termin i godzinę (16.00!) podane w ogłoszeniu, do którego są przyjmowane są w generatorze wnioski (oferty).

Generator wygeneruje „Potwierdzenie złożenia oferty”, które należy wydrukować.

ZANIEŚ/WYŚLIJ POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY DO URZĘDU

Zanieś/wyślij podpisane czytelnie „Potwierdzenie złożenia oferty” do urzędu – do odpowiedniego biura lub dzielnicy. Masz na to czas do momentu określonego w ogłoszeniu, może to być np. 1 dzień roboczy od zamknięcia naboru ofert w generatorze. Sprawdź ten termin, zwracając uwagę na godzinę!

ZRÓB KOPIĘ XML I W PDF

Generator umożliwia zrobienie kopii wniosku (oferty) w dwóch wersjach: pdf –przyda się do drukowania, dokumentacji, czytania, przekazania koordynatorowi itd. Plik xml jest czytelny dla generatora. Można go pobrać (za pomocą opcji ukrytej w przycisku „funkcje”) i zapisać, np. na dysku komputera. To umożliwia ponowne wgranie wniosku do generatora (robi się to na etapie tworzenia nowej oferty), co może się przydać, gdy będziesz konstruować wniosek do innego konkursu.

Za: NGO