Znamy projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Do projektu nie przygotowano jeszcze uzasadnienia, więc interpretacja jego przepisów nie jest na tym etapie łatwa. Możemy jednak zapoznać się z zawartością projektu. Pierwsze, co zaskakuje to eliminacja doskonalonej przez lata procedury konkursowej z ustawy o działalności pożytku.

Zapowiedź powołania do życia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pojawiła się w marcu 2016 r. na konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaproponowano wtedy stworzenie instytucji, która miała być głównym dysponentem środków finansowych, kierowanych do organizacji ze szczebla centralnego. Centrum miało m.in. przejąć od resortu pracy zarządzanie Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, ale też ogłaszać konkursy w ramach nowych funduszy: Funduszu Grantów Instytucjonalnych i Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych.

Od wiosny nad koncepcją Centrum (i szerzej nad Programem Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) pracowały zespoły ekspertów. Nawet ich członkowie nie poznali jednak konkretów – choćby założeń do projektu. Tekst przygotowanej ustawy poznaliśmy dopiero 23 listopada 2016 r. To później niż zapowiadano. Centrum ma zacząć działać od 1 lutego 2017 r. – ustawę należałoby więc przyjąć na przełomie roku. Taki harmonogram nie pozwoli na rzetelne konsultacje najważniejszego dla III sektora aktu prawnego od czasu uchwalenia ustawy o działalności pożytku w 2003 r.

Czytaj dalej