Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk po raz kolejny przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia na polu pomocy społecznej. Jednym z tegorocznych laureatów „Srebrnego drzewka” został Franciszek Bronk – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni ds. wsparcia dziecka i rodziny.

Franciszek Bronk zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni ds. wsparcia dziecka i rodziny i Krystyna Dominiczak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego honoruje pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa pomorskiego za ich wybitne i nowatorskie osiągnięcia. W tym roku nagrody zostały wręczone już po raz dziesiąty. Jubileuszowa gala odbyła się 18 listopada, podczas konferencji „Efektywność i skuteczność usług społecznych” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Franciszek Bronk w swojej pracy odpowiedzialny jest za działania związane ze wsparciem dziecka i rodziny we wszystkich wymiarach jej funkcjonowania – bez względu na sytuację materialną, zasoby czy trudności z jakimi się boryka.

Za: Gdynia.pl