Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów Floriany. Głównym celem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2017 r.

Konkurs jest adresowany do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z lokalnymi środowiskami realizują rozmaite inicjatywy, przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Jego głównym celem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

Nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

 • infrastruktura
 • bezpieczeństwo
 • środowisko i ekologia,
 • estetyka przestrzeni publicznej,
 • edukacja,
 • sport, rekreacja i turystyka,
 • kultura, tradycja,
 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
 • integracja społeczna,
 • innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu,
 • współpraca zagraniczna.

Organizatorem Florianów jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu – miesięcznik „Strażak”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk

 • Wnioskodawca: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Departament wskazany do realizacji: Departament Rozwoju Gospodarczego, tel. 58 32 68 300

WięcejFloriany

Za: pomorskie.eu