Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w Twoim regionie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego będzie wspierał przedsiębiorców, rynek pracy, ochronę zdrowia oraz działania na rzecz rozwoju zawodowego czy ekologii, przyjdź na bezpłatne spotkania dotyczące konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkania informacyjne: „Konkursy w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″, odbędą się w Kwidzynie, Słupsku, Chojnicach, Tczewie i Gdańsku. Kierujemy je do instytucji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz do wszystkich zainteresowanych korzyściami płynącymi z funduszy europejskich.

Czego będziesz mógł się dowiedzieć na spotkaniach?

 • W co zostaną zainwestowane fundusze europejskie na początku 2017 r. w województwie pomorskim:
  – ochronę zdrowia,
  – odnawialne źródła energii,
  – ograniczanie zagrożeń naturalnych,
  – gospodarkę odpadami,
  – wsparcie dla przedsiębiorców;
  – aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy,
  – zdrowie na rynku pracy,
  – kształcenie ustawiczne,
  – adaptacyjność pracowników,
  – aktywizację społeczno-zawodową,
  – rozwój usług społecznych.
 • Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich.
 • Gdzie znaleźć informacje o funduszach europejskich.
 • Co zyska Pomorskie dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020.

Terminy i miejsca spotkań:

 • 1 grudnia – Kwidzyn, Starostwo Powiatowe, ul. Tadeusza Kościuszki 29 b
 • 5 grudnia – Słupsk, Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 b
 • 6 grudnia – Chojnice, Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3
 • 8 grudnia – Tczew, Dom Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3
 • 9 grudnia – Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, sala im. Lecha Bądkowskiego, ul. Okopowa 21/27

Wszystkie spotkania odbędą się w godz. 11.00-14.00.

Zgłoszenia:

Rekrutacja na spotkania rozpocznie się 21 listopada 2016 r. na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Udział w nich jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 124/175

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z Unii Europejskiej pochodzi łącznie 1,86 mld euro, w tym 1,34 mld euro z EFRR i 524,6 mln euro z EFS.

Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln euro wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, zarządzanym bezpośrednio przez władze województwa.

Co oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańca województwa pomorskiego? Możesz być jednym z:

 • 7400 przedsiębiorców, którzy otrzymają pieniądze na inwestycje,
 • 3000 rodzin, których dziecko znajdzie nowe miejsce w przedszkolu,
 • 68 000 uczniów, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach,
 • uczniów jednej z 444 szkół, które zostaną wyremontowane lub wyposażone w nowy sprzęt,
 • 8100 osób, która otrzyma pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • 33 500 pracujących, którzy będą mogli podnieść kwalifikacje,
 • podróżujących 150 kilometrami przebudowanych linii kolejowych.
   

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Za: pomorskie.eu