podaj_cieplo_th_b

Cztery gdyńskie i sześć gdańskich organizacji pozarządowych startuje w tym roku w akcji „Ciepło na start”, organizowanej przez EDF Polska S.A i OPEC Sp. z.o.o. Tradycyjnie o wyborze zwycięzców i wysokości wsparcia finansowego zdecydują internauci. Głosowanie trwa do 11 grudnia 2016 r.

W Gdyni akcja „Ciepło na start” jest prowadzona po raz ósmy. Ma ona na celu wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze ekonomii społecznej. W tym roku Gdynia nominowała 5 inicjatyw dotyczących obszarów rewitalizowanych na terenie miasta i skierowanych do mieszkańców w różnym wieku. – tłumaczy Katarzyna Stec, zastępca dyrektora MOPS z Gdyni.

W tym roku w Gdyni w akcji uczestniczą prowadzące pięć różnych inicjatyw na terenie miasta cztery organizacje, czyli: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava.

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
Inicjatywa Klub Młodzieżowy Alternative oferujący zajęcia projektowe z elementami socjoterapii, warsztaty teatralne i muzyczne z możliwością korzystania ze studia nagrań. Zajęcia pomagają młodym ludziom odkrywać ich talenty i pasje oraz wskazują twórcze formy spędzania wolnego czasu.

Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni
Inicjatywa „Ogród Przyjaźni” polegająca na tworzeniu wspólnej przestrzeni – ogrodu społecznego dla mieszkańców.

Inicjatywa Celebrytki Oksywskie czyli „Grupa Zabawowa”, którą tworzą rodzice/opiekunowie i dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia. Wspólne działania oparte na kreatywnej zabawie rozwijają przedsiębiorczość i umiejętności społeczne.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki
Inicjatywa Klub Seniora – Nie samotności! Celem działania klubu jest wspieranie osób starszych, złagodzenie skutków samotności i chorób oraz rozbudzenie zainteresowań, poszerzenie wiedzy i integracja.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava.
Inicjatywa Socjoterapia dziecięca, której celem jest przeciwdziałanie skutkom złych oddziaływań środowiska społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży.

Trzy projekty z największą liczbą głosów z Gdyni i trzy projekty z Gdańska otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: I miejsce – 20.000 zł,  II miejsce – 15.000 zł, III miejsce – 10.000 zł.

Na najciekawsze projekty można głosować do 11 grudnia na stronie: www.cieplonastart.pl.

Za: Gdynia.pl