ngoDotację od lokalnego samorządu w 2014 roku otrzymało 43% organizacji. Odsetek organizacji korzystających z dotacji jest różny w różnych regionach Polski. W 2014 roku środki finansowe od urzędów miast i gmin najczęściej otrzymywały organizacje z Warmii i Mazur, Wielkopolski oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotacje od lokalnych samorządów stosunkowo często otrzymują również zachodniopomorskie, lubuskie i lubelskie organizacje pozarządowe. Stosunkowo najrzadziej na pieniądze od swoich lokalnych samorządów mogą liczyć stowarzyszenia i fundacje na Podkarpaciu oraz Mazowszu.

Zobacz więcej wykresów na temat NGO >>

Za: NGO