2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300
Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 5218/16/VII/R z dnia 25.10.2016 r. przyznał dotację w kwocie 7 000,00 PLN  – Fundacji Dla Was z siedzibą w Łężycach ul. Jarzębinowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486599. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą.: „Być jak Święty Mikołaj”  obejmuje termin realizacji zadania od dnia 26.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Za: Gdynia.pl