Speaker at Business Conference and Presentation. Audience at the conference hall.

Zapraszamy osoby zajmujące się przeciwdziałaniem uzależnieniom na konferencję dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Współczesna profilaktyka, terapia i reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, która odbędzie się 17 października 2016 r.

Główna tematyka konferencji to  profilaktyka uzależnień oraz pomorski system pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych.

Konferencja organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy udziale Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ma na celu wymianę informacji między specjalistami z różnych dziedzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Konferencja odbędzie się w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy wysłać  na adres e-mail:  a.wyrobek@pomorskie.eu

program-konferencji-17-10

Za: pomorskie.eu