2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania
 
Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania:

Oferta nr 1
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja ,,Szkoła Główna Mistrzostwa Edukacyjnego”
Nazwa zadania: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania.
Liczba punktów: 88,7
 
Oferta nr 2
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Dla Was
Nazwa zadania: Skuteczny edukator- nauczyciel XXI wieku
Liczba punktów: 36,2

Po zasięgnięciu opinii Komisji oceniającej powołanej Zarządzeniem nr 5101/16/VII/O z dnia 26.09.2016 r. Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5133/16/VII/O z dnia 27 września 2016 r. przyznał dotację na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania: Fundacji ,,Szkoła Główna Mistrzostwa Edukacyjnego” z siedzibą w Gdyni, w kwocie: 90 000 zł brutto.

Za: Gdynia.pl