OPPok.indd

Organizacje pożytku publicznego składają sprawozdanie do bazy sprawozdań OPP prowadzonej przez ministra. Muszą zrobić to do 15 lipca, jeśli chcą znaleźć się pod koniec roku na liście uprawnionych do zbierania 1 procenta. Ale niektóre organizacje mają inny termin – 30 listopada. Ta nowa regulacja (obowiązuje od roku) budzi wątpliwości. Resort pracy proponuje więc kolejne doprecyzowanie przepisów.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O tej nowelizacji pisaliśmy już koncentrując się na planach przesunięcia (właściwie pozostawienia) podstawowej daty dotyczącej obowiązku publikacji sprawozdań, czyli 15 lipca, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmu „darowania winy” przez ministra (zobacz: Termin publikacji sprawozdań – bez zmian? Trwają konsultacje).

Dziś zwracamy uwagę na zmianę interesującą organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Takie OPP zdarzają się np. wśród organizacji działających na polu edukacji czy będących przedstawicielstwami organizacji zagranicznych. To właśnie dla nich przewidziano w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie specjalny termin publikacji sprawozdań. Przy okazji przypominamy, że taki drugi termin w ogóle istnieje oraz jak to wyglądało wcześniej.

Czytaj dalej