pozytek

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko pracy w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

– stanowisko niemnożnikowe: specjalista ds. usprawnienia obsługi  procesu akredytacji.

Szczegóły znajdą Państwo w treści ogłoszenia:

Ogłoszenie – specjalista ds. usprawnienia obsługi procesu akredytacji.

Za: pozytek.gov.pl