Mature students are celebrating their little success

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!

Trwa IV edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy„, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska.

Konkurs promuje działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów. Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe

  • aktywny senior,
  • aktywna seniorka,
  • najciekawsza inicjatywa realizowana przez seniorów
  • przyjazny seniorom – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego – Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.35

Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 r. o godzinie 15:00. Laureatów konkursu poznamy w pierwszej połowie października 2016 r.

Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: buczynska@wolontariat.org.pl  lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.

Za: pomorskie.eu