ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty należy składać do 19 sierpnia 2016 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1763,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html)

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – wysokość środków w naborze 3 000 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku(dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do 19 sierpnia 2016 roku.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do 30 września 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Za: NGO