Europejski Tydzień Regionów i Miast _logo

Pracujesz w organizacji pozarządowej w województwie pomorskim? Jeśli tak, to propozycja specjalnie dla Ciebie. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i zarazem przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, zaprasza organizacje non-profit do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej w Brukseli. Europejski Tydzień Regionów i Miast trwa od 10 do 13 października 2016 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 24 sierpnia.

Europejski Tydzień Regionów i Miast  (EURWC ) od 2003 r. organizuje Komisja Europejska i Komitet Regionów. Hasło przewodnie nadchodzącej edycji brzmi „Regiony i miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu„. Podczas spotkania miasta i regiony europejskie zaprezentują swójpotencjał w kreowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Województwo pomorskie angażuje się w EURWC poprzez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. W tym roku jest partnerem w konsorcjum regionów i miast „EU urban regeneration- sustainable cities for better future” pod przewodnictwem Łódzi. Inicjatywa skupia partnerów z Chorwacji (Rijeka), Holandii (Maastricht), Turcji (Aydın Metropolitan Municipality), Rumunii (Bucharest-Ilfov) i Polski (województwa lubelskie i lubuskie).

12 października, w godz. 9.00-13.00, w Sali Arts 56 przy Avenue des Arts 56 w Brukseli odbędzie się debata. „Urban regeneration as a tool in creating sustainable Europe„. Głównym tematem spotkania będą dobre przykłady rewitalizacji miast, szczególnie tworzenie zrównoważonych miast sprzyjających włączeniu społecznemu i rozwoju gospodarczemu.

Po zapoznawaniu się z proponowanym programem, warto się zarejestrować, aby zarezerwować miejsce na interesujących seminariach. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej, doceniając dorobek oraz zaangażowanie wybranych organizacji i instytucji, sfinansuje wyjazd studyjny opłacając transport lotniczy oraz nocleg uczestników.

Europejski Tydzień Regionów i Miast_zaproszenie

Europejski Tydzień Regionów i Miast_karta

Europejski Tydzień Regionów i Miast_regulamin

Europejski Tydzień Regionów i Miast_oświadczenie kandydata

 

Kontakt:

  • Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej
  • Małgorzata Matkowska 
  • e-mail: m.matkowska@pomorskie.eu
  • tel.: 58 32 68 709

Zobacz: Europejski Tydzień Regionów i Miast 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej