ngoSejm 22 czerwca 2016 r. uchwalił nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych. Bardzo obszerne zmiany wymusiły na nas dyrektywy unijne. Jeden z poprawianych obszarów to klauzule społeczne. Narzędzie to ma działać na rzecz zmiany, nad którą pracuje też wiele organizacji, pomagając osobom bezrobotnym czy niepełnosprawnym. Jaka jest szansa, że organizacje i ich beneficjenci skorzystają z nowych klauzul?

Zapraszamy do lektury