subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe do zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, która ma powstać przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu oraz w terminie do dnia 22 lipca 2016 r., (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego”

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wybierze 15 kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, którzy zostaną pisemnie o tym fakcie poinformowani oraz umieszczony zostanie komunikat na stronie ministerstwa i w Biuletynie Informacji Publicznej.