logo_wer

Ze względu na pojawiające się usterki w funkcjonowaniu Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Ministerstwo Rozwoju (jako Instytucja Organizująca Konkurs) podjęła decyzję o przedłużeniu terminu naboru na makroinnowacje w obszarze „Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój do 22 czerwca 2016 r. do godz. 16:00.

Szczegółowy komunikat na temat tej zmiany znajduje się w Regulaminie konkursu, którego aktualna wersja jest dostępna na stronie konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Termin: od 25.05.2016 do 22.06.2016

Za: NGO