106903_filebig

W czwartek, 9 czerwca, zapraszamy wszystkich mieszkańców z okolic ul. Żeglarzy, Śmidowicza i Arciszewskich do Placówki Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy”, by porozmawiać o najpilniejszych potrzebach Oksywia.

Oksywie jest jednym z sześciu obszarów, dla których opracowany zostanie gdyński Gminny Program Rewitalizacji. Wskazywany do objęcia wsparciem rejon: Dawna Wieś Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza po trwających w lutym 2016 roku konsultacjach społecznych rozszerzono o tereny leśne między ul. Bosmańską a ul. Jana Śmidowicza oraz rejon wąwozu na północ od ul. Osada Rybacka. To ok. 15 proc. powierzchni całej dzielnicy (ok. 32 powierzchni zamieszkałej jej części – bez lasów oraz innych terenów niemieszkalnych).

Przyszedł czas na rozmowę z mieszkańcami z okolic ul. Arciszewskich, Żeglarzy i Śmidowicza o potrzebach tej części Gdyni. Okazją będzie spotkanie, które w czwartek, 9 czerwca, w godzinach 17-19 odbędzie się w Placówce Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy” przy ul. Żeglarzy 5.
Warto wziąć udział w dyskusji – pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych wyjaśnią ideę rewitalizacji, przedstawią ramowy kalendarz działań zaplanowanych w mieście, przyjmą uwagi i sugestie mieszkańców.
Prace rewitalizacyjne na Oksywiu prowadzone będą w oparciu o środki unijne.

Mapę i opis terenu, który objąć ma rewitalizacja, można znaleźć tu:

http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8608_112195.html

Więcej informacji:
Agnieszka Jurecka
Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98
tel. 58 698 23 05
a.jurecka@lis.gdynia.pl