logo_pl-pl

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków do drugiej części konkursu na realizację zadania publicznego obejmującego projekty związane m.in. z ochroną i udostępnianiem zbiorów archiwalnych. Wysokość środków to 100 tys. zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje gromadzące materiały archiwalne (np. dokumenty, fotografie, relacje) oraz prowadzące działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać do 7 czerwca 2016 r. do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4252-konkurs-w-ramach-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-ii

W najbliższym czasie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych planuje ogłoszenie konkursu, którego celem będzie digitalizacja zbiorów organizacji pozarządowych.

Za: NGO