logo-FRDL_JPG

Pomoc socjalna dla uchodźców poszukujących ochrony w Polsce z uwzględnieniem grup wymagających szczególnego traktowania.

14 czerwca 2016r.

Cele:
Nabycie wiedzy dotyczącej system opieki nad osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową , podstawowe akty prawne, poznanie specyfiki procedury uchodźczej, poznanie sieci instytucji zajmujących się uchodźcami w Polsce.

 

Program wykładu:

1. Kim jest uchodźca ? Różnice między cudzoziemcami a uchodźcami, formy ochrony

    międzynarodowej
2. Przebieg procedury o nadanie ochrony międzynarodowej w Polsce (czas trwania, miejsce

    składania wniosków, organy, przepisy prawne)
3. System pomocy przyznawanej cudzoziemcom w trakcie trwania procedury (temat rzeka co

    prawda  ale bardzo ważny )
4. Organy administracji państwowej zajmujące się pomocą uchodźcom
5. Prawa i obowiązki uchodźców na terytorium RP
6. Postępowanie z osobami z tzw. grup wrażliwych ( wymagających szczególnego traktowania )
7. DYSKUSJA

 

PROWADZĄCY: Paweł Ukalski –  jest pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców od 2003 roku. Obecnie pracuje w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, wcześniej pracował w ośrodkach w Warszawie, Lublinie, Wołominie, Jadwisinie. Na co dzień pracuje bezpośrednio z cudzoziemcami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową w Polsce.

 

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony www.gdnsk.frdl.pl lub faxem, e-mailem do     9 czerwca. Zgłoszenia wysłane do dnia 03 czerwca – 15%   przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Formularz zgłoszeniowy 

Więcej szczegółów na stronie internetowej