ngoOd stycznia 2016 r. organizacje pozarządowe, które spełniają określone warunki, mogą zamiast tradycyjnej księgowości prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Dla tych, którzy podjęli taką decyzję poradnik.ngo.pl przygotował specjalne, zgodne z Ustawą o rachunkowości, arkusze w Excelu. Wystarczy wypełniać i drukować!

Czytaj dalej