sejm_2_4x3_fot_TKaczor_ngoplParlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi namawia organizacje do zgłaszania problemów i przeszkód w realizacji inicjatyw obywatelskich. Wypełniając ankietę możesz zmobilizować Posłów i Senatorów do zajęcia się ważną dla trzeciego sektora sprawą. Parlamentarzyści proszą o przesyłanie informacji do 6 czerwca.

„To między innymi dzięki organizacjom pozarządowym zdiagnozowanych zostało wiele potrzeb w zakresie zmian legislacyjnych” – przyznają parlamentarzyści. „Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli członkom Zespołu zapoznać się z najistotniejszymi wg Państwa problemami, występującymi w działalności Państwa organizacji”. Zespół zbiera informacje do 6 czerwca 2016 r. Za pośrednictwem ankietymożna również zgłosić swoje zainteresowanie uczestnictwem w posiedzeniach zespołu.

Czytaj dalej