Lodołamacze_2016-272x190

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłaszają start XI edycji Konkursu Lodołamacze. Konkurs i Kampania Lodołamacze skierowane są do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Statuetka przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Organizatorzy poszukują firm otwartych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a przy tym wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.

W konkursie pracodawcy mogą startować w trzech kategoriach:
• Zatrudnienie Chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.
• Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy.
• Instytucja – instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej.

Niezależne Kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych:
• Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu
• Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest XI edycja Kampanii.

Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia. We wrześniu będą miały miejsce regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 29 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Nominacje i zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: lodolamacze@popon.pl. Zgłoszenia do Konkursu zbieramy do 30 lipca. Więcej informacji: tel.: 61 875 09 56.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne!

Wydarzenie objęła patronatem honorowym Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama.

Formularz zgłoszeniowy_Lodołamacze 2016