ngoRozporządzenie reguluje sposób prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wzór ewidencji oraz szczegółową treść wpisów. Opublikowane właśnie (10 maja 2016 r.) przepisy stanowią uzupełnienie nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Są ostatnim elementem potrzebnym do wprowadzenia nowego kształtu stowarzyszeń zwykłych.

Czytaj dalej