ministerstwo_kultury_MKiDN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza Program „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nabór potrwa do 15 czerwca 2016 r.

W ramach Programu o dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury,organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Preferowane będą zadania realizowane wspólnie z partnerami: państwowymi instytucjami kultury, samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz archiwami państwowymi.

Budżet Programu wynosi 7.000.000 zł, a nabór potrwa do 15 czerwca br.

Więcej informacji na temat naboru do Programu dostępnych jest w zakładce Finanse – Programy MKiDN – Kultura cyfrowa

Za: NGO