Pomorska Fundacja na rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez los „Serce Dzieciom

0000227841

uland@o2.pl

ul. Podgórska 4b lok. 23
81-166 Gdynia

Celem Fundacji jest:

  • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca;
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;