0000150990

www.fopd.pl

biuro.fopd@wp.pl

ul. Białowieska 1
81-179 Gdynia
Celem Fundacji  jest: 
– Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ;
– Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ;
–  Ochrona i promocja zdrowia;
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
– Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży ;
– Działalność charytatywna ;
–  Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych;
– Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu utrzymania ośrodków edukacyjnych i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży ;
– Gromadzenie środków finansowych i inwentarzowych w celu utrzymania ośrodków i centrów interwencji kryzysowej ;
–  Prowadzenie domów opieki socjalnej całodobowej;