36KRS: 0000392300

Strona internetowa: liczysiekazdyznas.blogspot.com

e-mail: liczysiekazdyznas@wp.pl

Legionów 112 E/9,

81-472 Gdynia

Fundacja powstała, aby służyć pomocą dzieciom i młodzieży, które mają słabszy start w życiu. W tym celu Fundacja organizuje projekty edukacyjne, które wyrównują szanse w zdobywaniu wykształcenia przez naszych beneficjentów. Fundacja prowadzi konsultacje psychologiczne, których celem jest walka z poczuciem bycia gorszym i umacnianie wiary we własne siły. Organizuje  wydarzenia kulturalne i turystyczne dla uczestników zajęć pozalekcyjnych, aby ich zachęcić i pokazać, że wysiłek się opłaca i w końcu nadejdzie lepsze jutro. Ponadto Fundacja zaprasza lokalną społeczność do współorganizacji wydarzeń, gdyż Razem można zrobić Więcej, aby zmieniać świat na lepsze. Organizuje ponadto szkolenia i praktyki z organizacji przedsięwzięć  społecznych, aby zwiększać skalę działań dobroczynnych na rzecz potrzebujących.