Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności (dotacje), Dotacje, Gminne, Ważne/Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na kontynuację programu Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020-2022

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do dnia 06 grudnia 2019 r. do godz. 16.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii  Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w terminie do dnia 09 grudnia do godziny 12.00. Na kopercie zawierającej Potwierdzenie złożenia oferty wraz z załącznikami powinien być napis: „Wydział Polityki Gospodarczej –  Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Konkurs Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020 – 2022”.

 https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozytku-publicznego-na-kontynuacje-programu-pomorskie-miasteczko-zawodow-w-gdyni-w-latach-2020-2022,544019

2. Konkurs „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ –  prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020-2021”

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r., godz. 15:00 wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w punkcie VI.4. szczegółowych warunków konkursu.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-organizacja-czasu-wolnego-gdynia-55-prowadzenie-i-tworzenie-klubow-seniora-w-latach-2020-2021,544194

3. Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych w 2020r.

– Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2-3 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 15.oo.

 https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-w-zakresie-sportowego-szkolenia-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-r,544498

4. Ogłoszenie konkursu- aktywizacja, integracja, grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 19 grudnia 2019 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

–     https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-aktywizacja-integracja-grupy-wsparcia-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,544519

5. Ogłoszenie konkursu- wsparcie osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 19 grudnia 2019 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-wsparcie-osob-po-urazach-chorobach-i-incydentach-czaszkowo-mozgowych,544520

 

Za: Gdynia.pl