Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1) Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole. 
–  Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 29 kwietnia 2021 r., godz. 18:00.

 Za: Gdynia.pl