Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności (dotacje), Dotacje, Gminne, Ważne/Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

 

  1.  Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2019-2021

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 6 czerwca 2019 roku do godziny 23:59:59. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 7 czerwca 2017 roku do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty, przeznaczoną na zamieszczenie podpisów osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/prowadzenie-gdynskiego-centrum-organizacji-pozarzadowych-w-latach-2019-2021,537699

 Za: Gdynia.pl

 

 

Za: Gdynia.pl