Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności (dotacje), Dotacje, Gminne, Ważne/Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1. Rozwój społeczny uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 21 stycznia 2020 r., godz. 23:59:59. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 22 stycznia 2020 r. godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli, poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie”.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/rozwoj-spoleczny-uczniow-gdynskich-szkol-i-przedszkoli-poprzez-wzmacnianie-umiejetnosci-komunikacyjnych-i-wspolpracy-w-grupie,545905

2. Konkurs- sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Gdyni

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 30.01. 2020 r., godz. 23:59:59. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24 w terminie do 03.02.2020 r., ofertę z wygenerowanym potwierdzeniem złożenia oferty lub wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-sterylizacja-i-kastracja-kotow-wolno-zyjacych-na-terenie-miasta-gdyni,546180

Za: Gdynia.pl