2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1) Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni

– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 31 lipca 2017r. do godz.14:00

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/wspieranie-ubogich-mieszkancow-gdyni,495800

3) Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni

– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 31 lipca 2017r. do godz.14:00

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/prowadzenie-punktu-dystrybucji-swiezej-zywnosci-dla-mieszkancow-i-osob-przebywajacych-na-terenie-gdyni,496145

Więcej na stronie Gdynia.pl