Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Ogłoszenie konkursu- asystent społeczny OzN

    – Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 17 maja 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43 w terminie do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00.
    Realizacja zadania: od 4 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

    – http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-asystent-spoleczny-ozn,520885

Za: Gdynia.pl